25 september 2023

Buurtvereniging Oranjewijk Coevorden

Voor en door buurtbewoners

Wijkverbetering

Beste bewoners Oranjewijk en nabijgelegen straten,

Bij deze een inkijk voor jullie omtrent de lopende zaken binnen onze buurtvereniging.

Ten eerste zijn we druk bezig om de diverse bankjes geplaatst te krijgen.

Met de gemeente is de plaatsbepaling besproken en goedgekeurd.

Er is een offerte aangevraagd bij een ondernemer, deze zal het volgende omvatten:

Plaatsen 6 banken, waarvan 1 set met tafel.

Plaatsen afvalbakken(niet bij elk bankje)

Bestrating aanleggen onder- en naar de zitplaatsen toe.

Als hiermee wordt begonnen gaan we ook hondeneigenaren erop wijzen dat het op prijs wordt gesteld dat de hondenpoep opgeraapt wordt en in een afvalbak wordt gegooid.

Hiervoor worden waarschuwingsbordjes geplaatst.

ONZE WIJK IS GEEN MESTHOOP!

Verder vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur BOC en gemeente, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, bestuur De Voorde en óók met Veilig Verkeer Nederland is al contact geweest.

De Buurtapp die we graag willen komt nog niet van de grond.

Oorzaak: veel te weinig aanmeldingen van buurtgenoten om mee te doen én onkunde huidige bestuur, per slot van rekening zijn we maar een aantal vrijwilligers die echter wel het beste met de buurt voorhebben.

Mocht er iemand zich geroepen voelen ergens mee te helpen, houden wij ons van harte aanbevolen.

Gegroet,

Alidus Veenhoven

Eme van der Weg

John Koops